Glemmer kvinder ikke, at mænd jo slår græs?

Men glemmer kvinderne ikke, at mænd jo oftest slår græs, skifter dæk og og bygger carport? 

Men glemmer kvinderne ikke, at mænd jo oftest slår græs, skifter dæk og og bygger carport? 

 

Det er et helt klassisk argument, når snakken falder på, at kvinder stadig ligger flere timer i det huslige arbejde, end mændene gør. Men hvad med mændendes opgaver, siger folk så?

Og argumentet giver også umiddelbart mening, for det ER vigtige opgaver. Tæller de ikke for noget?

 

mænd udfører såkaldt maskuline opgaver

 

 

“Jeg klipper jo hæk og sørger for, at bilen kommer til mekaniker?”

Tæller den type opgaver slet ikke for noget?

Jo. Det er vigtige og uundværlige opgaver i en husholdning.

Men vi skal have en opmærksomhed på, at den type opgaver skal udføres få gange årligt, eller sjældent. De hedder ‘fleksible opgaver’ og vil typisk være såkaldt maskuline opgaver.

Kvinder står stadig primært for de såkaldt feminine opgaver. De opgaver hedder rutineprægede opgaver, og de skal omvendt udføres dagligt eller ofte*.

 

kvinder udfører de feminine opgaver

 

Fordelingen bliver (i nogle hjem) dermed meget ulige, men vi stiller ikke spørgsmåltegn ved det, for sådan har det jo altid været. Det er derfor ret afgørende, at vi kender forskel på typerne af opgaver i en husholdning og hvordan de typisk fordeler sig, ret ulige, i et hjem.

forskellen på fleksible og rutineprægede opgaver

 

Og sådan kan det køre på automatpilot i mange år, indtil hun går ned med stress, føler sig overbebyrdet og underkendt.

Det slider, både at skulle være hjemmets projektleder og samtidig også ligge flere timer i det huslige arbejde, end ens partner ❤️

 

Et meget simplificeret perspektiv er, at der skal tømmes opvasker cirka 700 gange på et år (cirka 2 gange dagligt).

Der skal klippes hæk og slåes græs, væsentligt færre gange end det.

 

Begge typer af opgaver er lige vigtige og har lige meget værdi.

Læs det lige igen.

Hvis du antager, at jeg er ude i noget med, at millimeterdemokrati er vejen frem, eller at løsningen er, at gå til ‘kamp’ mod mændene, så tag lige helikopteren op, og få det store perspektiv på. Det er det, vi taler om her. Det andet foregår inden på nationen.dk 😉

Og så er der alligevel et men.

For ja, begge typer af opgaver er lige vigtige. Bortset fra, at hver gang nogen (typisk kvinder) råber op om denne skævvridning, falder argumentet altid på, at vi altså også liiiiiige skal huske mændendes indstats, hvor i mod kvindernes bidrag er noget der bare forventes, sker helt af sig selv.

Vis mig ét kommentarspor med et fravær af den type kommentarer, og jeg sender dig en form for gave.

 

Trænger i også til at få rusket op i jeres mønster derhjemme, fordi det frankly slider dig op, og gør jeres parforhold til alt det, du svor i ikke skulle blive – din mor og far. Eller svigerforældre? 🤦‍♀️

Så tjek mit onlinekursus om the mental load ud. Over 600 andre har allerede købt. I er altså ikke alene med denne problematik. Rigtig mange kæmper med at havne ind i det her mønster.

 

*Kilde: Rockwoolfondens tidsanvendelsesundersøgelse 2018

 

Er du bedre til Pixi-bogsformatet, så skal jeg da ikke snyde dig for denne billedsserie, som jeg oprindeligt lavede til et instapost:

Glemmer kvinder ikke, at mænd jo slår græs?mænd udfører såkaldt maskuline opgaverkvinder udfører de feminine opgaverforskellen på fleksible og rutineprægede opgaverkvinder arbejder flere timer i hjemmetkvinders indsats i hjemmet forventes, mænds indsats hyldes

Få adgang til
2o minutters video:

"Dårlig samvittighed over din manglende lyst? Her er forklaringen (og den reelle skurk)"